Пб 936-3
   28.08
   Н 34


    Наукові читання пам'яті Сергія Таращука (3 ; 2012 ; Миколаїв).
    Матеріали ІІІ наукових читань пам'яті Сергія Таращука, 6-7 квітня 2012 р. [Текст] : зб. наук. праць / Наукові читання пам'яті Сергія Таращука (3 ; 2012 ; Миколаїв). ; М-во екології та природних ресурсів України, Нац. природ. парк "Бузький Гард", Нац. еколог. центр Укр., Акад. економ. наук України, МОГО "Об-ня економістів" ; ред. кол. : Я. В. Мовчан та ін. - Мигія : НПП "Бузький Гард", 2012. - 110 с. - 11 грн.
    Содержание:
Білоконь, М. В. Формування елементів місцевої та регіональної екомережі - основа збереження агроландшафтів та біотичного різноманіття / М. В. Білоконь, Ю. Г. Масікевич, Я. І. Мовчан. - С .7-9.
Коломієць, Г. В. Заповідні території Миколаївської області як резервати генофонду судинних рослин для відновлення біорізноманіття в агросфері / Г. В. Коломієць. - С .10-12.
Парсяк, В. Н. Економічне зростання за рахунок майбутнього / В. Н. Парсяк. - С .10-16.
Мірошниченко, О. В. Взаємодія еколого-економічних складових системи національної безпеки України / О. В. Мірошниченко, Ю. В. Ширко. - С .17-21.
Потай, І. Ю. Концептуальні засади сталого розвитку Південного регіону / І. Ю. Потай. - С .22-27.
Терьошкіна, Н. Є. Сталий інноваційний розвиток регіону, як основа майбутнього Миколаївщини / Н. Є. Терьошкіна. - С .28-34.
Артамонов, В. А. Удосконалення управління територіями ПЗФ місцевого значення на прикладі Миколаївської області / В. А. Артамонов, В. В. Ханін. - С .35-39.
Беляков, И. В. Роль заповедных территорий ззопарков Украины в деле сохранения редких и исчезающих видов животных отечественной фауны / И. В. Беляков, А. В. Жупаненко. - С .40-42.
Драбинюк, Г. В. Нові заповідні території Миколаївської області / Г. В. Драбинюк [и др.]. - С .43-46.
Другие авторы: Андрусенко А. М., Артамонов В. А., Легкий С. В.
Романенко, М. М. Ключові території Інгульського екологічного коридору в межах Миколаївської області / М. М. Романенко, Л. І. Патрушева. - С .47-48.
Драмарецький, С. В. Раритетна флора природного заповідника "Єланецький степ" / С. В. Драмарецький, Н. О. Драчук, С. С. Мельничук. - С .49-54.
Куценко, С. В. 10-та річниця створення регіонального ландшафтного парку "Приінгульський": досягнення, проблеми, перспективи / С. В. Куценко. - С .55-56.
Козловський, Ю. І. Історія створення та основні напрямки діяльності національного природного парку "Білобережжя Святослава" / Ю. І. Козловський, А. Ю. Нєпєін, Д. Д. Попов. - С .57-62.
Симочко, Л. Ю. Екологія мікробного ценозу грунту лісових екосистем Карпатського біосферного заповідника / Л. Ю. Симочко. - С .63-65.
Андрос, О. Є. Лобіювання територіальною громадою створення об'єкта ПЗФ у Києві на прикладі Совської балки (Совських ставів) / О. Є. Андрос. - С .66-68.
Некрасова, О. Д. Значение ключевых и буферных территорий для охраны герпетофауны Днепровского экокоридора в верховьях Каневского водохранилища / О. Д. Некрасова. - С .69-71.
Соболенко, Л. Ю. Батрахо-герпетофауна Західного Поділля: комп'ютерний просторовий аналіз і визначення територій для її збереження / Л. Ю. Соболенко, В. М. Титар. - С .72-74.
Смирнов, Л. И. Археологические разведки на территории "Бугского Гарда" (2011 г.) / Л. И. Смирнов, А. И. Смирнов. - С .75-80.
Заворотна, Г. В. Заповідання курганів як цінних степових ділянок / Г. В. Заворотна. - С .81-83.
Дубровский, Ю. В. К изучению минимальной площади местообитаний позвоночных животных / Ю. В. Дубровский, О. Д. Некрасова. - С .84-85.
Патрушева, Л. І. Залучення екологічних гуртків до моніторингу об'єктів природно-заповідного фонду Миколаївської області / Л. І. Патрушева, М. М. Романенко. - С .86-88.
Мігай, Н. Б. Перспективи розвитку екологічного туризму на Миколаївщині / Н. Б. Мігай. - С .89-92.
Романенко, А. В. Про рекреаційно-туристичну діяльність на території регіонального ландшафтного парку "Приінгульський" / А. В. Романенко. - С .93-94.
Парсяк, К. В. Напрями забезпечення якості екологічної освіти / К. В. Парсяк. - С .95-97.
Єфімова, Г. В. Законодавчі передумови розвитку екологічного підприємництва / Г. В. Єфімова. - С .98-100.
Макаренко, Н. А. Наукове обгрунтовання шляхів переходу сільсько-господарського підприємства на засади екологічно безпечного господарювання / Н. А. Макаренко, О. О. Ракоїд, В. І. Бондарь. - С .101-103.
Гришина, Л. О. Роль малої гідроенергетики у підвищенні екологічної безпеки Миколаївської області / Л. О. Гришина. - С .104-107.
Шепель, О. В. Досвід роботи служби державної охорони РЛП "Приінгульський" щодо організації видалення сміття / О. В. Шепель. - С .108-109.
ББК 28.088я431
Рубрики: Наука
   Конференції

   Екологія

   Біосфера--збереження

   Довкілля--охорона

   Екологічна освіта

   Персоналії--вчені

   Діячі миколаївські

   Миколаївська область

Держатели документа:
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека

Доп.точки доступа:
Легкий, С. В.; Таращук, Сергій Володимирович (1955-2008)
Экземпляры всего: 1
ДПК (1)
Свободны: ДПК (1)