Б 54665
   65.9(4УКР)09
   Ю 78


    Юровский, Дмитрий Борисович.
    ЧПЕН [Текст] : как правильно работать в 2004 году / Дмитрий Борисович Юровский. - Х. : Центр "Консульт", 2004. - 113 с. - ISBN 966-8423-32-1 : 13 грн 44к.
ББК 65.9(4УКР)09+67.9(4УКР)303.2
Рубрики: приватне підприємництво

Экземпляры всего: 1
т/о (1)
Свободны: т/о (1)

Б 69982
   65.09
   А 50


    Аллен, Роберт Г..
    Множественные источники дохода [Текст] / Пер.с англ.Е.А.Самсонова. - 3-е изд. - Минск : Попурри, 2007. - 556 с. : ил. - ISBN 978-985-15-0064-8 : (в пер.): 100 грн 98к.
ББК 65.09
Рубрики: приватне підприємництво

Держатели документа:
Миколаївська Обласна Універсальна Наукова бібліотека ім.О.Гмирьова т/о
Свободных экз. нет

В 9368
   65.09
   К 97


    Кыров , Александр Александрович.
    Индивидуальный предприниматель [Текст] : практ. пособие / Александр Александрович Кыров . - М. : Проспект, 2010. - 520 с. - ISBN 978- 5-392-00677-9 : 117 грн 06 к.
ББК 65.09
Рубрики: приватне підприємництво
   підприємництво

   бізнес


Держатели документа:
Миколаївська Обласна Універсальна Наукова бібліотека ім. О. Гмирьова ВПНД
Свободных экз. нет

Б 86586
   65.9
   Ч-25


   
    Частное предпринимательство в дореволюционной России : этноконфессиональная структура и региональное развитие XIX- начало XX в. [Текст] / отв. ред. Б.В.Ананьич, Д.Дальманн, Ю.А.Петров. - М. : РОССПЭН, 2010. - 551 с. - (Экономическая история. Документы, исследования, переводы). - ISBN 978-5-8243-1505-9 : (в пер.) : 238 грн.
ББК 65.9(4РОС)09г
Рубрики: підприємництво
   приватне підприємництво

   бізнес

   Росія

Держатели документа:
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова
Экземпляры всего: 1
ЗФ (1)
Свободны: ЗФ (1)

Б 89077
   65.0
   О-64


   
    Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учеб.пособие / под ред.О.В.Шеменевой, Т.В.Харитоновой. - М. : Дашков и К, 2011. - 293 с. - Библиогр.: с. 289-293. - ISBN 978-5-394-01147-4 : (в пер.): 137 грн.
ББК 65.09я73
Рубрики: підприємництво
   бізнес

   приватне підприємництво


Держатели документа:
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова
Экземпляры всего: 1
ВПНД (1)
Свободны: ВПНД (1)

Б 89463
   65.9(4УКР)
   А 43


   
    Актуально про приватних підприємців [Текст] / авт. М. Кондзелка. - К. : Кн. для бізнесу, 2011. - 122 с. - (Дебет-кредит рекомендує). - Зміст: ПП на єдиному податку. ПП на загальній системі. Нормативна база. - ISBN 966-886-522-70-05 : 55 грн 69 к.
ББК 65.9(4УКР)09
Рубрики: бізнес
   приватне підприємництво

   підприємництво


Держатели документа:
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова
Экземпляры всего: 1
ВПНД (1)
Свободны: ВПНД (1)

Б 89712
   88.4
   К 61


    Колтуцький, Віктор Ілліч.
    Капіталіст. Професія + робоче місце [Текст] / Віктор Ілліч Колтуцький. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2012. - 100 с. - Бібліогр. : с. 97. - ISBN 978-966-493-506-4 : 38 грн.
УДК
ББК 88.49
Рубрики: Психічна саморегуляція
   Бізнес

   Підприємництво

   Приватне підприємництво


Держатели документа:
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека
Экземпляры всего: 1
ДГН (1)
Свободны: ДГН (1)

Б 94211
   65.9(4РОС)
   П 27


    Перминова, Вера Николаевна.
    ФАРМБИЗНЕС : правдивая история о российских предпринимателях [Текст] / Вера Николаевна Перминова . - СПб. : Питер, 2013. - 380 с. : ил. - ISBN 978-5-4461-0193-1 : (в пер.) : 207 грн.
ББК 65.9(4РОС)306.9
Рубрики: Бізнес
   Фармакоекономіка

   Підприємництво

   Приватне підприємництво

   Росія


Держатели документа:
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова
Экземпляры всего: 1
ВПНД (1)
Свободны: ВПНД (1)

Б 94610
   65.09
   Х-66


    Хмурова, Вікторія Валентинівна.
    Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Вікторія Валентинівна Хмурова . - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 284 с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-673-190-0 : 75 грн.
ББК 65.09-21я73
Рубрики: Бізнес
   Підприємництво

   Управління

   Приватне підприємництво

   Навчальні видання для вищої школи


Держатели документа:
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова
Экземпляры всего: 1
ВПНД (1), ДЕП
Свободны: ВПНД (1)

Б 69388.
   65.9(4УКР)09
   І-23


    Іванюта, Світлана Михайлівна.
    Підприємництво та бізнес-культура [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Світлана Михайлівна Іванюта, В. Ф. Іванюта. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 287 с. : іл. - ISBN 978-966-364-?? : 184 грн.
ББК 65.9(4УКР)09я73 + 65.09я73
Рубрики: Бізнес
   Економічна діяльність

   Приватне підприємництво

   Навчальні видання для вищої школи

   Україна
Аннотация: У навчальному посібнику розглядається сутність, еволюція, а також проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні. Основні теми навчального посібника розкривають механізм започаткування власної справи та упереджувальні заходи щодо виникнення кризових явищ на етапах життєвого циклу підприємства, маркетингову стратегію й тактику, планування підприємницької діяльності, форми звітності,

Держатели документа:
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова

Доп.точки доступа:
Іванюта, В. Ф.
Экземпляры всего: 1
ДЕТ (1)
Свободны: ДЕТ (1)

Б 74186.
   65.9(4УКР)
   Ш 69


    Шлійко, Антоніна Володимирівна.
    Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Антоніна Володимирівна Шлійко. - Київ : ЦУЛ, 2016. - 374, [1] с. - Бібліогр. : с. 350-354. - ISBN 978-966-364-555-1 : 214 грн.
ББК 65.9(4УКР)09я73 + 65.09я73
Рубрики: Бізнес
   Банкрутство

   Приватне підприємництво

Аннотация: У навчальному посібнику показано місце, роль і значення підприємництва на ринку товарів і послуг у становленні ринкової економіки, висвітлено актуальні проблеми ефективної діяльності підприємництва в ринковому середовищі, його організаційної структури, основних організаційних форм бізнесу, подано фінансово-економічні результати економічної діяльності, розкрито та оцінено концептуальні напрями подальшого розвитку та антикризової політики підприємництва на ринку товарів і послуг відповідно до вимог чинного законодавства в Україні. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Економіка підприємства». Посібник може бути корисний для підприємців, економістів-практиків, менеджерів, маркетологів, консультантів із дорадництва тощо

Держатели документа:
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова
Экземпляры всего: 1
ДЕТ (1)
Свободны: ДЕТ (1)

Б 103330
   334
   А 76


    Апопій, Віктор Володимирович.
    Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. для вищ. шк. / Віктор Володимирович Апопій, Надія Олександрівна Шутовська, Сергій Анатолійович Середа. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 323 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.319-322. - ISBN 978-966-418-241-3 (в опр.) : 220 грн.
УДК
Рубрики: Підприємництво
   Економічна діяльність

   Приватне підприємництво

   Бізнес

   Навчальні видання для вищої школи

   Україна
Аннотация: Даний посібник висвітлює основні питання сутності підприємництва та його державного регулювання; теоретико-правові засади підприємництва.

Держатели документа:
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека

Доп.точки доступа:
Шутовська, Надія Олександрівна; Середа, Сергій Анатолійович
Экземпляры всего: 1
ДЕТ (1)
Свободны: ДЕТ (1)

Б 103861
   334
   Г 47


    Ґільбо, Кріс.
    Стартап на $100. Як перетворити хобі на бізнес [Текст] / Кріс Ґільбо ; пер. з англ. Антоніна Ящук. - 2-ге вид. - Київ : Наш Формат, 2018. - 262 с. - Парал. тит. арк. англ. - ISBN 978-617-7513-60-4 (в опр.) : 146 грн 37 к.
УДК
Рубрики: Безвіз
   Приватне підприємництво

   Підприємство

Аннотация: Утекти зі світу офісних працівників і зайнятися своїм проектом значно легше, аніж здається. Аналізуючи досвід успішних підприємців, які розпочинали бізнес зі 100 доларами в кишені, Кріс Ґільбо вчить отримувати прибуток з улюбленої справи. Автор не просто дає поради й ділиться рецептами успіху, а на реальних прикладах доводить, що можна працювати лише на себе, перетворюючи власні ідеї на дохід. «Стартап на 100 доларів» — путівник для тих, хто прагне не залежати від обставин, мріє творити нове майбутнє, маючи при цьому пристойний заробіток та яскраве життя.

Держатели документа:
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека

Доп.точки доступа:
Ящук, Антоніна \пер.\
Экземпляры всего: 1
ОК/ДЕТ (1)
Свободны: ОК/ДЕТ (1)

Б 104774
   334
   В 19


    Вассерман, Ноам.
    Дилеми засновника бізнесу [Текст] : як попередити помилки й уникнути їх під час створення стартапу / Ноам Вассерман ; пер. з англ. А. Клімової. - Харків : Віват, 2017. - 479 с. : іл. - ISBN 978-966-942-082-4 (в опр.) : 164 грн.
УДК
Рубрики: Бізнес
   Приватне підприємництво

   Підприємництво

Аннотация: Сформувати команду – найважливіший етап створення нового бізнесу. У більшості випадків саме «проблеми між людьми» призводять стартапи до кризи, а й іноді – до краху. Ця книжка дає системне рішення, що дозволяє побудувати бізнес та стійкому фундаменті та підвищити шанси на успіх. Книжка «Дилема засновника бізнесу. Як попередити помилки й уникнути їх під час створення стартапу» допоможе розв’язати питання, які важливі для кожного засновника компанії. Вона допоможе відповісти на запитання, які задають собі всі новачки і які варто розглянути на самому початку шляху до успішного бізнесу. Коли слід створювати стартап? Це краще робити самотужки чи разом із співзасновниками? І ким вони мають бути — друзями, колишніми колегами, родичами чи сторонніми особами? Як розподілити акціонерний капітал? Як підібрати персонал на тій чи іншій стадії розвитку власної справи? Як ділити прибуток?

Держатели документа:
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека

Доп.точки доступа:
Клімової, А. \пер.\
Экземпляры всего: 1
ОК/ДГН (1)
Свободны: ОК/ДГН (1)